M Ü Ş T E R İ D E S T E K H A T T I

+90 538 358 68 83 - +90 506 120 41 50

M Ü Ş T E R İ D E S T E K H A T T I
Teklif İste

Toprak Nedir, Kısa ve Öz Tanımı, Görevi ve Yapısı

Toprak Nedir ?

Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların en temel mutfağı sayılır. 1 cm toprak ortalama olarak 1000 senede oluşur. Toprak üstündeki ölü bitkileri yakmak toprağa çok büyük zararlar verir ve toprağı verimsizleştirir. Toprak üstündeki ölü bitkiler ve kuru yapraklar fosilleşerek bir gübre görevi görür ve toprağın zenginleşip nem tutarak verimliliğini artırır. Toprağın üst tabakası insanların ve diğer canlıların beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir. Bir gram toprağın içerisinde milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için bunların tamamının ayrı önemi bulunur. Toprağın verimliliğini sağlamayı başaran ve humusça zengin olan toprağın 10 cm’lik üst tabakasıdır. Bilimsel anlamda toprak bir eko sistemin parçası olan karışımdan ibarettir.

 

Toprak Nelerden Oluşur ?

Evrensel olarak kabul gören bir teoriye göre Dünya Güneş’ten kopmuş ateşten bir kütleydi. Boşlukta dönerken zamanla soğuyan bu kütlenin üzeri sert bir kabuk halini almıştır. Bu sert kabuğu teşkil eden kayaların milyonlarca sene boyunca çeşitli etkilerle ufalanıp ayrışması ve sonradan içine organik maddelerin karışmasından topraklar hasıl olmuştur. Bu parçalanmada fiziksel, kimyasal ve biyolojik faaliyetler müştereken rol oynamışlardır. Hâlen de bu kuvvetler etkilerini göstermekte ve toprakların oluşumu devam etmektedir.

Etrafımıza baktığımızda her parçasında bile çeşitli topraklar görürüz. Bu farklılığın değişik nedenleri vardır. Toprakta bulunan maddelerin pek çoğu yeryüzünü kaplayan kayalardan meydana geldiğine göre, toprağın cinsi onu hasıl eden kayanın yapısıyla yakından ilgilidir. Fakat iklimin, canlıların, arazinin düz ya da engebeli oluşunun yani eğzoğrafik durumunun ve zamanın etkilerinin de meydana gelen toprağın cinsinde kaya kadar önemli rolü vardır.

Toprak Yapı Bakımından Ayrıldığında

 

%50’lik kısmı ; Organik maddeler (%5), İnorganik maddeler (%45)

%50 Boş Hacim içerisinde : Hava (%25) ve su (%25)

Toprağın katı kısmını ise ; Çakıl, kum, kil, mil ve eser miktarda tuz oluşturur. Bu katı maddelerin arasında kalan boşluklara da su ve hava yerleşir. Topraktaki hava miktarı suyun varlığına bağlıdır. Su oranı artıkça hava oranı azalır. Suyun işgal etmediği kısımlar normal atmosferden bileşiminden farklı hava ile doludur. Normalden daha fazla Karbondioksit ve nem, daha az oksijen bulunmaktadır.

Toprak Katmanları Bakımından

 

Kaliteli bir toprak, Genelden Özele 4 Çeşit olarak Karşımıza Çıkmaktadır.

Toprak, en temel materyal, zaman, mikroorganizmalar, organik maddelerden  oluşur.

› Toprağın işlendiği kısım, yani tarım yapıldığı yerdir. Bu bölümü karaların üstünü örten ince bir deri tabakasına benzetebiliriz. İlk kısım toprağın en verimli kısmıdır. Bütün canlıları ve değişimle ortaya çıkan maddeleri kapsar. tuz, kireç, kil gibi sularda çözünen maddeler, yağmur sularıyla toprağın alt kısımlarına taşınır. Bu sebeple ilk kısım altındaki birikme bölümü, yani tarımın yapılmadığı yerdir.

›  İkinci kısımda ; humus, bitki kökü ve canlı yoktur. Erozyonla yitirildiği yerlerde  ortaya çıkar. İlk ve İkinci kısımlar binlerce senede ortaya çıkan esas toprağı oluşturur.

› Üçüncü kısım henüz tam ayrışmamış en temel malzeme bulunmaktadır. Bu katmanda kayaca ait iri parçalar bulunmaktadır. Ama canlı yoktur. Bu tabaka zamanla ayrışarak ikinci kısıma karışır.

› Dördüncü kısım son, toprağın en altında kayacı oluşturur .

Toprak Çeşitleri Nelerdir ?

 

Toprak, her biri artan fayda ve sınırlamalar sağlamayı başaran farklı özelliklerinde, farklı toprak türlerine ayrılabilen doğal bir kaynaktır. Topraklar onları benzersiz kılan farklı özelliklerindedir.  Sahip olduğunuz toprak türünü bilmek, onun kuvvetli ve zayıf yönlerini belirlemenize yardımcı olur.

 • Laterit Topraklar 
 • Terra Rossa (Kırmızı Renkli Toprak) 
 • Kahverengi Orman Toprakları
 • Podzol Toprak
 • Çöl Toprakları
 • Çernezyom (Kara Toprak) 
 • Tundra Toprakları

Toprak Çeşitlerini Sıralamadan Önce Size Özel Çuvallı Toprak Bahçe Toprağı ihtiyacınıza yönelik toprak satışı yaptığımızı söylemek istiyoruz. İncelemek İsterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

 1. Laterit Toprak : Sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Dönenceler arasında görülür. Etkili kimyasal çözülme neticesinde oluşurlar. Bitki örtüsü sık olduğu halde humus yönünden fakir topraklardır.
 2. Terra Rossa : Kalkerli arazi üstünde oluştuğu için bünyesinde çok miktarda kireç bulunmaktadır.
 3. Orman Toprağı : Toprak üstündeki bitkilerin yok olarak toprak altına geçmesi ve uzun seneler beklemesiyle oluşmuştur. Buna Humusta denebildiği gibi Humusun oluşması da çok uzun bir zaman sonucu meydana gelir. Toprağın üst kademelerinde 15 cm aralığında bulunan ince bir tabakadır.
 4. Podzol Toprak : Iğne yapraklı ormanlarla kaplı, soğuk, nemli bölgelerin karakteristik toprağıdır.
 5. Çöl Toprağı : Sıcak ve Kurak iklimin hakim olduğu bölgeler de oluşan topraklardır. Bitki örtüsü cılız ot ve kaktüslerdir.
 6. Çernezyom Toprak : Kara iklimin hakim olduğu bölgeler de çayır mera bitki örtüsü altında oluşan toprak tipidir.
 7. Tundra Toprağı :Akdeniz ikliminin vazgeçilmez toprak yapısı arasında yer alır. Yılın çok büyük bir bölümünde donmuş haldedir. Yaz aylarında yalnızca yüzeyde ince bir tabaka halinde görülür.

Toprağın Görevi Bakımından

 

Toprak ; tutuculuk ve besleyicilik bakımından üzerindeki canlıların sağlam bir zeminde yaşamasını sağlar. Bunun Yanında : Verimli Toprak elde edilerek daha fazla besin çeşitliliği sağladığı da söylenebilir. Erozyon oluşumunu önleyerek verimli toprağın elde tutulmasını da sağlamaktadır. Temel görevi yeryüzündeki tüm canlı ve cansız varlıklara sert bir zemin oluşturmak olup çeşitleri saymakla bitmemektedir.

Toprak ile ilgili bilgi sahibi olduğumuza göre bitkilerimizde yapacağımız çalışmalarda daha bilinçli olmaya özen gösterebiliriz. Öncelikle biyolojik açıdan canlı taze toprak alarak köklerin revize olması açısından toprak değişimi yapmaya başlayabiliriz. İsterseniz bu konuda whatsapp hattımızdan sorunuzu ve bahçe toprağı hakkında bilgi ve fiyat alabilirsiniz.

 

Leave a Comment